Maj-Lis Stordal

Denne siden viser opplysninger om Maj-Lis Stordal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Maj-Lis Stordal
NSD id-nummer: 28116
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 807 Disponent 1995
1996 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 807 Disponent 1995
1997 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 807 Disponent 1995