Birgitte A. Stub

Denne siden viser opplysninger om Birgitte A. Stub fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Birgitte A. Stub
NSD id-nummer: 28123
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Student 1995
1996 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Student 1995
1997 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Student 1995