Eugen Tømte

Denne siden viser opplysninger om Eugen Tømte fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eugen Tømte
NSD id-nummer: 28131
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1993
1996 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 237 1995
1996 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 237 1993
1997 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 237 1995