Kai Erik Tørdal

Denne siden viser opplysninger om Kai Erik Tørdal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kai Erik Tørdal
NSD id-nummer: 28133
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Kriminaletterretningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement Justisattache 1994
1996 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere Vanlig medlem Av departement 301 Politiinspektør
1997 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere Vanlig medlem Av departement 301 Politiinspektør