Steinar Berg

Denne siden viser opplysninger om Steinar Berg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Steinar Berg
NSD id-nummer: 28273
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 104 Oberst Ii 1996
1996 Beredskapsrådet for kraftforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 104 Oberst Ii 1996
1997 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 104 Oberst 1996
1997 Beredskapsrådet for kraftforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 104 Oberst 1996