Christian Bjelland

Denne siden viser opplysninger om Christian Bjelland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Christian Bjelland
NSD id-nummer: 28292
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Adm. Direktør 1994
1996 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1103 Adm. Direktør 1994
1997 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1994
1997 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1994