Annelise Høegh

Denne siden viser opplysninger om Annelise Høegh fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Annelise Høegh
NSD id-nummer: 2840
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for sosialarbeiderutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Utredningskonsulent 1979
1981 Rådet for sosialarbeiderutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Utredningskonsulent 1979
1981 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Stortingsrepresentant 1981 1981
1981 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Stortingsrepresentant 1981 1981
1982 Statens barne- og ungdomsråd Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Stortingsrepresentant 1982 1982
1983 Rådet for sosialarbeiderutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Stortingsrepresentant 1979
1983 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Stortingsrepresentant 1981
1983 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Stortingsrepresentant 1981
1984 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Stortingsrepresentant 1981
1985 Statens barne- og ungdomsråd Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Stortingsrepresentant 1982 1985