Alf Gunnar Eritsland

Denne siden viser opplysninger om Alf Gunnar Eritsland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Alf Gunnar Eritsland
NSD id-nummer: 28427
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Studieleder 1994
1997 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Høgskolelektor 1994