Britt Hildeng

Denne siden viser opplysninger om Britt Hildeng fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Britt Hildeng
NSD id-nummer: 2845
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for sosialarbeiderutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Høgskolelektor 1979
1981 Rådet for sosialarbeiderutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Høgskolelektor 1979
1983 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Høgskolelektor
1983 Rådet for sosialarbeiderutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Lektor 1979 1983
1993 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Stortingsrepresentant 1993
1994 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Stortingsrepresentant 1993
1995 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Stortingsrepresentant 1993