Bernt Hagtvet

Denne siden viser opplysninger om Bernt Hagtvet fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bernt Hagtvet
NSD id-nummer: 28539
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1996
1996 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1996
1997 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1996
1997 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1996