Malin Alis Øste Hansen

Denne siden viser opplysninger om Malin Alis Øste Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Malin Alis Øste Hansen
NSD id-nummer: 28561
Fødselsår: 1970
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1504 Nestleder 1996
1997 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1504 Nestleder 1996