Peder Haug

Denne siden viser opplysninger om Peder Haug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Peder Haug
NSD id-nummer: 28575
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Vanlig varamedlem Av departement 1520 Høgskoledosent 1996
1997 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1520 Høgskoledosent 1997
1997 Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Vanlig varamedlem Av departement 1520 Høgskoledosent 1996