Thore Gerhard Hem

Denne siden viser opplysninger om Thore Gerhard Hem fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thore Gerhard Hem
NSD id-nummer: 28591
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1992
1993 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1992
1994 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1992
1995 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1992
1996 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Kontorsjef 1996
1997 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Kontorsjef 1996