Leif Johansen

Denne siden viser opplysninger om Leif Johansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leif Johansen
NSD id-nummer: 2864
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Grunnforskningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1980 1980
1981 Styret i A.C. Houens legat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1981 1981
1984 Styret i A.C. Houens legat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1981
1985 Styret i A.C. Houens legat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1981