Gisle Jakhelln

Denne siden viser opplysninger om Gisle Jakhelln fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gisle Jakhelln
NSD id-nummer: 28663
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1804 Sivilarkitekt 1996
1997 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1804 Sivilarkitekt 1996