Ingebjørg Johannessen

Denne siden viser opplysninger om Ingebjørg Johannessen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingebjørg Johannessen
NSD id-nummer: 28680
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 230 Førstekonsulent 1994
1996 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 230 Førstekonsulent 1996
1997 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 230 Førstekonsulent 1996