Reidar Nielsen

Denne siden viser opplysninger om Reidar Nielsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Reidar Nielsen
NSD id-nummer: 2872
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 2001 Redaktør 1982
1984 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 2001 Redaktør 1982
1985 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 2001 Redaktør 1982
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 2001 Redaktør 1982 1986