Inger Lise Gjørv

Denne siden viser opplysninger om Inger Lise Gjørv fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Lise Gjørv
NSD id-nummer: 2875
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Domstolsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1729 Stortingsrepresentant 1977
1980 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1729 Stortingsrepresentant 1978
1980 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1729 Stortingsrepresentant 1978
1981 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1729 Stortingsrepresentant 1981 1981
1981 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1729 Stortingsrepresentant 1981 1981
1981 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1729 Stortingsrepresentant 1978
1982 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1729 Stortingsrepresentant 1982 1982
1983 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1729 Stortingsrepresentant 1981
1983 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Varamedlem og nestleder I statsråd 1729 Stortingsrepresentant 1979 1983
1984 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1729 Stortingsrepresentant 1981
1985 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1729 Stortingsrepresentant 1981
1986 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1729 Stortingsrepresentant 1973 1986
1986 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1729 Stortingsrepresentant 1986
1987 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 1729 Stortingsrepresentant 1986
1988 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 1729 Stortingsrepresentant 1986
1989 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 1729 Stortingsrepresentant 1986
1993 Rikskonsertenes styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1729 Stortingsrepresentant 1993
1994 Rikskonsertenes styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1729 Fylkesmann 1993
1994 Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1729 Fylkesmann 1994
1995 Rikskonsertenes styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1729 Fylkesmann 1993
1995 Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1729 Fylkesmann 1994
1996 Rikskonsertenes styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1729 Fylkesmann 1993
1996 Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1729 Fylkesmann 1994
1996 Domstolkommisjonen Vanlig medlem I statsråd 1729 Fylkesmann 1996
1997 Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1729 Fylkesmann 1994 1997
1997 Domstolkommisjonen Vanlig medlem I statsråd 1729 Fylkesmann 1996