Anne Lise Arnesen

Denne siden viser opplysninger om Anne Lise Arnesen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Lise Arnesen
NSD id-nummer: 288
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Amanuensis 1977
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Amanuensis 1980 1980
1980 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 501 Amanuensis 1980 1980
1980 Det regionale høgskolestyret for Oppland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 501 Amanuensis 1980 1980
1983 Utvalget for spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 501 Amanuensis 1980
1984 Utvalget for spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 501 Amanuensis 1980
1996 Styret for Høgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Førsteamanuensi 1994
1997 Styret for Høgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Førsteamanuensi 1994