Ole Fredrik Lillemyr

Denne siden viser opplysninger om Ole Fredrik Lillemyr fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Fredrik Lillemyr
NSD id-nummer: 28804
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Rektor 1994
1997 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Dosent 1994