Dag Roar Marthinussen

Denne siden viser opplysninger om Dag Roar Marthinussen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Dag Roar Marthinussen
NSD id-nummer: 28850
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere Leder Av departement 217 Direktør
1997 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere Leder Av departement 217 Direktør