Ragnhild Omdal Mollatt

Denne siden viser opplysninger om Ragnhild Omdal Mollatt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ragnhild Omdal Mollatt
NSD id-nummer: 28873
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 926 Rektor 1996
1997 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 926 Rektor 1996