Marie Kløvstad Øye

Denne siden viser opplysninger om Marie Kløvstad Øye fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marie Kløvstad Øye
NSD id-nummer: 289
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 237 Lektor
1989 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 412 Lektor 1988
1990 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 412 Lektor 1988
1991 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 412 Lektor 1988
1992 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 412 Lektor 1988
1993 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 412 Lektor 1988
1994 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 412 Lektor 1988
1995 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 412 Lektor 1988