Kjell Bjørn Nilsen

Denne siden viser opplysninger om Kjell Bjørn Nilsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Bjørn Nilsen
NSD id-nummer: 28913
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Fabrikksjef 1993
1997 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Fabrikksjef 1993