Geir Paulsen

Denne siden viser opplysninger om Geir Paulsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Geir Paulsen
NSD id-nummer: 28979
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 401 Førstesekretær 1996
1997 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 401 Konsulent 1996