Egil Hyldmo

Denne siden viser opplysninger om Egil Hyldmo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Egil Hyldmo
NSD id-nummer: 2907
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1751 Disponent 1991
1992 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1751 Disponent 1991
1993 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1751 Disponent 1991
1994 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1751 Disponent 1991