Johan Petter Røssvoll

Denne siden viser opplysninger om Johan Petter Røssvoll fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johan Petter Røssvoll
NSD id-nummer: 29088
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1833 Bonde 1993
1994 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1833 Bonde 1994
1995 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1833 Bonde 1993
1995 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1833 Bonde 1994
1996 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1833 Bonde 1993
1996 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1833 Bonde 1994
1997 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1833 Bonde 1993 1997
1997 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1833 Bonde 1994