Bjørn Haug

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Haug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Haug
NSD id-nummer: 2913
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for rettsinformasjon Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Regjeringsadvokat 1980 1980
1982 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Leder I statsråd 301 Regjeringsadvoka 1972 1982
1982 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Regjeringsadvoka 1982 1982
1983 Teaterrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Regjeringsadvokat 1983
1983 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Regjeringsadvokat 1982
1984 Teaterrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Regjeringsadvokat 1983
1984 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Regjeringsadvokat 1982 1984
1985 Teaterrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Regjeringsadvokat 1983
1985 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Leder I statsråd 301 Regjeringsadvokat 1972 1985
1986 Teaterrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Regjeringsadvokat 1983
1988 Styringsgruppe til å koordinere arbeidet med saksforberedelsen i Jan Mayen saken Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Regjeringsadvok 1988
1989 Styringsgruppe til å koordinere arbeidet med saksforberedelsen i Jan Mayen saken Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Regjeringsadvok 1988
1990 Styringsgruppe til å koordinere arbeidet med saksforberedelsen i Jan Mayen saken Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Regjeringsadvok 1988
1991 Styringsgruppe til å koordinere arbeidet med saksforberedelsen i Jan Mayen saken Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Regjeringsadvok 1988