Arvid Skåren

Denne siden viser opplysninger om Arvid Skåren fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arvid Skåren
NSD id-nummer: 29156
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundsleder 1995
1996 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av andre 301 Forbundsleder 1996
1997 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundsleder 1995
1997 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av andre 301 Forbundsleder 1996