Randi Ellinor Stensaker

Denne siden viser opplysninger om Randi Ellinor Stensaker fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Randi Ellinor Stensaker
NSD id-nummer: 29195
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1996
1996 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1996
1997 Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1996
1997 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1996