Hans Anton Stubberud

Denne siden viser opplysninger om Hans Anton Stubberud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Anton Stubberud
NSD id-nummer: 29212
Fødselsår: 1962
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Dekanus 1996
1997 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Rektor 1996
1997 Styret for Høgskolen i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 301 Rektor 1997