Christian Borchsenius

Denne siden viser opplysninger om Christian Borchsenius fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Christian Borchsenius
NSD id-nummer: 2922
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for rettsinformasjon Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Lagdommer 1980 1980
1980 Tinglysingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Lagdommer 1976
1981 Tinglysingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Lagdommer 1976
1984 Utvalget for revisjon av lov av 16. desember 1960 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Lagdommer 1984
1985 Utvalget for revisjon av lov av 16. desember 1960 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Lagmann 1984
1986 Utvalget for revisjon av lov av 16. desember 1960 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Lagmann 1984
1987 Utvalget for revisjon av lov av 16. desember 1960 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Lagmann 1984
1988 Utvalget for revisjon av lov av 16. desember 1960 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Lagmann 1984
1989 Utvalget for revisjon av lov av 16. desember 1960 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Lagmann 1984
1990 Utvalget for revisjon av lov av 16. desember 1960 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Lagmann 1984
1991 Utvalget for revisjon av lov av 16. desember 1960 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Lagmann 1984