Knut Erik Sæther

Denne siden viser opplysninger om Knut Erik Sæther fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Erik Sæther
NSD id-nummer: 29238
Fødselsår: 1970
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Personregisterlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1996
1997 Personregisterlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1996