Kirsti Sørstrøm

Denne siden viser opplysninger om Kirsti Sørstrøm fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kirsti Sørstrøm
NSD id-nummer: 29248
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1870 Bonde 1995
1997 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1870 Bonde 1995