Stein Wilhelm Weber

Denne siden viser opplysninger om Stein Wilhelm Weber fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Stein Wilhelm Weber
NSD id-nummer: 29331
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingsdirekt 1994
1996 Utvalg for revidering av regelverket for statlige anskaffelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1995
1997 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingsdirekt 1994
1997 Utvalg for revidering av regelverket for statlige anskaffelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1995