Georg Fredrik Rieber-Mohn

Denne siden viser opplysninger om Georg Fredrik Rieber-Mohn fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Georg Fredrik Rieber-Mohn
NSD id-nummer: 2937
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Nordisk samarbeidsråd for kriminologi Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1980 1980
1980 Fengselslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1980 1980
1980 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1980 1980
1983 Fengselslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1980
1983 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1980
1984 Fengselslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1980
1984 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1980
1985 Fengselslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Lagdommer 1980
1985 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Lagdommer 1980
1985 Utvalg til å vurdere de strafferettslige utilregnelighets reglene Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Lagdommer 1985
1986 Rådet for Kriminalpolitisentralen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I kraft av stilling 219 Riksadvokat 1986
1986 Fengselslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Riksadvokat 1980
1986 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Riksadvokat 1980
1986 Utvalg til å vurdere de strafferettslige utilregnelighets reglene Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Riksadvokat 1985
1986 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 219 Riksadvokat 1986
1987 Rådet for Kriminalpolitisentralen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I kraft av stilling 219 Riksadvokat 1986
1987 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Riksadvokat 1980
1987 Utvalg til å vurdere de strafferettslige utilregnelighets reglene Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Riksadvokat 1985
1987 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 219 Riksadvokat 1986
1988 Rådet for Kriminalpolitisentralen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I kraft av stilling 219 Riksadvokat 1986
1988 Utvalg til å vurdere de strafferettslige utilregnelighets reglene Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Riksadvokat 1985
1988 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 219 Riksadvokat 1986
1989 Rådet for Kriminalpolitisentralen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I kraft av stilling 219 Riksadvokat 1986
1989 Utvalg til å vurdere de strafferettslige utilregnelighets reglene Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Riksadvokat 1985
1989 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 219 Riksadvokat 1986 1989
1990 Rådet for Kriminalpolitisentralen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I kraft av stilling 219 Riksadvokat 1986
1990 Utvalg til å vurdere de strafferettslige utilregnelighets reglene Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Riksadvokat 1985
1990 To-instansutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Riksadvokat 1990
1990 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Riksadvokat 1990
1991 Rådet for Kriminalpolitisentralen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I kraft av stilling 219 Riksadvokat 1986
1991 To-instansutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Riksadvokat 1990
1991 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Riksadvokat 1990
1992 Rådet for Kriminalpolitisentralen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I kraft av stilling 605 Riksadvokat 1986
1992 To-instansutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Riksadvokat 1990
1992 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 605 Riksadvokat 1986 1992
1992 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 605 Riksadvokat 1990
1993 Rådet for Kriminalpolitisentralen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I kraft av stilling 605 Riksadvokat 1986
1993 Utvalget til utredning av streikerett for ansatte Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Riksadvokat 1993
1993 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 605 Riksadvokat 1990
1994 Rådet for Kriminalpolitisentralen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I kraft av stilling 605 Riksadvokat 1986
1994 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 605 Riksadvokat 1990
1995 Rådet for Kriminalpolitisentralen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I kraft av stilling 605 Riksadvokat 1986
1995 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 605 Riksadvokat 1986 1995
1995 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 605 Riksadvokat 1990 1995
1996 Rådet for Kriminalpolitisentralen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I kraft av stilling 605 Riksadvokat 1986
1996 Domstolkommisjonen Vanlig medlem I statsråd 605 Riksadvokat 1996
1997 Rådet for Kriminalpolitisentralen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I kraft av stilling 605 H.R.Dommer 1986
1997 Domstolkommisjonen Vanlig medlem I statsråd 605 H.R.Dommer 1996
1997 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 605 H.R.Dommer 1986 1998