Svennik Høyer

Denne siden viser opplysninger om Svennik Høyer fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svennik Høyer
NSD id-nummer: 300
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Dosent 1977
1980 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Dosent 1976
1980 Dagspresseutvalget av 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Dosent 1980 1980
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Dosent 1977
1981 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Dosent 1981 1981
1983 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Dosent 1981
1984 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Dosent 1981
1985 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Dosent 1981