Kari Blegen

Denne siden viser opplysninger om Kari Blegen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Blegen
NSD id-nummer: 301
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Dr.Ingeniør 1977
1980 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Dr.Ing. 1980 1980
1980 Utvalg til å vurdere omfang, organisering og effektivitet av den offentlige støtte til den teknisk-industrielle forskning i Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av instans utenfor departement 301 Dr.Ing.
1981 Utvalg til å vurdere omfang, organisering og effektivitet av den offentlige støtte til den teknisk-industrielle forskning i Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av instans utenfor departement 301 Dr.Ing.
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Dr.Ingeniør 1978 1982
1982 Utredningsutvalg for satelittfjernmåling Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Dr. Ingeniør 1982 1982
1983 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Dr.Ingeniør 1983
1983 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Dr.Ingeniør 1983
1983 Utredningsutvalg for satelittfjernmåling Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Dr.Ingeniør 1982
1984 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1983
1984 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Informasjonssjef 1984
1984 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1983
1984 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1984
1985 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Informasjonssekre 1983
1985 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Informasjonssjef 1984
1985 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Informasjonssekre 1985
1985 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Informasjonssekre 1983
1985 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Informasjonssekre 1984
1986 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Informasjonssjef 1984
1986 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Informasjonssekre 1985
1986 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Informasjonssekre 1984
1988 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 502 Direktør 1988
1989 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 502 Direktør 1989
1989 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 502 Direktør 1988 1989
1990 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 502 Rådmann 1989
1991 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 502 Rådmann 1989
1991 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 502 Rådmann 1991
1991 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 502 Rådmann 1991
1992 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 502 Rådmann 1989 1992
1992 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 502 Rådmann 1991
1992 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 502 Rådmann 1991
1993 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 502 Ridmann 1991
1994 Styret for Høgskolen i Gjøvik Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 502 Rådmann 1994
1994 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 502 Rådmann 1991 1995
1994 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 502 Rådmann 1994
1994 Luftfartsverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 502 Rådmann 1993
1995 Styret for Høgskolen i Gjøvik Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 502 Rådmann 1994
1995 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 502 Rådmann 1991 1995
1995 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 502 Rådmann 1994
1995 Luftfartsverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 502 Rådmann 1993
1996 Styret for Høgskolen i Gjøvik Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 502 Rådmann 1994
1996 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 502 Rådmann 1994
1996 Luftfartsverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 502 Rådmann 1993
1997 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 502 Rådmann 1994
1997 Luftfartsverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 502 Rådmann 1993