Lars Roar Langslet

Denne siden viser opplysninger om Lars Roar Langslet fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lars Roar Langslet
NSD id-nummer: 305
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Stortingsrepresentant 1977
1989 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kulturdirektør 1989
1990 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kulturdirektør 1989