Anstein B. Gjengedal

Denne siden viser opplysninger om Anstein B. Gjengedal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anstein B. Gjengedal
NSD id-nummer: 3079
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Tilsynsrådet for Oslo kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder Av departement 230 Statsadvokat 1980
1982 Tilsynsrådet for Oslo kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder Av departement 230 Statsadvokat 1980 1982
1988 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 230 Førstestatsadvo 1988
1989 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 230 Førstestatsadvo 1988
1989 Underutvalg for forebygging av økonomisk kriminalitet Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 230 Førstestatsadvo 1989
1989 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Førstestatsadvo 1989
1990 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 230 Førstestatsadvo 1988
1990 Underutvalg for forebygging av økonomisk kriminalitet Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 230 Førstestatsadvo 1989
1990 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Førstestatsadvo 1989
1991 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 230 Førstestatsadvo 1988
1991 Underutvalg for forebygging av økonomisk kriminalitet Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 230 Førstestatsadvo 1989
1991 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Førstestatsadvo 1989
1992 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Førstestatsadvo 1989
1993 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Førstestatsadvo 1989
1994 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Førstestatsadvo 1989