Kjell Magne Bondevik

Denne siden viser opplysninger om Kjell Magne Bondevik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Magne Bondevik
NSD id-nummer: 31
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1502 Stortingsrepresentant 1978
1980 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1502 Stortingsrepresentant 1979
1981 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1502 Stortingsrepresentant 1978
1981 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1502 Stortingsrepresentant 1979
1981 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1502 Stortingsrepresentant 1981 1981
1983 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1502 Stortingsrepresentant 1978
1983 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1502 Stortingsrepresentant 1981