Karl Nandrup Dahl

Denne siden viser opplysninger om Karl Nandrup Dahl fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karl Nandrup Dahl
NSD id-nummer: 3118
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1977 1981
1980 Forurensningserstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1975
1980 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1973
1980 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1976
1980 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1978 1980
1980 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat
1981 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1977 1981
1981 Yrkesskadeerstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1981 1981
1981 Forurensningserstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1975
1981 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1973
1981 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1976
1981 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat
1982 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1973 1982
1983 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1980
1983 Yrkesskadeerstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1981
1983 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1979 1983
1983 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1973 1983
1984 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1980
1984 Yrkesskadeerstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1981
1985 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1977 1985
1985 Yrkesskadeerstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1981
1985 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1973 1985
1985 Forenklet refusjon av folketrygdens utgifter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1985
1986 Yrkesskadeerstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1981
1986 Forenklet refusjon av folketrygdens utgifter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1985
1987 Yrkesskadeerstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1981
1988 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1977 1988
1988 Yrkesskadeerstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1981
1988 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1973 1988
1989 Utvalg til å vurdere gjennomføring av menneskerettigheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1989
1990 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1990
1990 Utvalg til å vurdere gjennomføring av menneskerettigheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1989
1991 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1990 1991
1991 Utvalg til å vurdere gjennomføring av menneskerettigheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1989
1992 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1990 1992
1992 Utvalg til å vurdere gjennomføring av menneskerettigheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1989
1993 Utvalg til å vurdere gjennomføring av menneskerettigheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1989