Karen Margrethe Welhaven

Denne siden viser opplysninger om Karen Margrethe Welhaven fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karen Margrethe Welhaven
NSD id-nummer: 3119
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1980
1980 Styret for Statens attføringsinstitutt i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1978 1980
1981 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1980
1981 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1981 1981