Arne Jacobsen

Denne siden viser opplysninger om Arne Jacobsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Jacobsen
NSD id-nummer: 3129
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Høyesterettsadvokat 1980 1980
1980 Arbeidsdirektoratets styreutvalg for trygdesaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Høyesterettsadvokat 1975
1980 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Høyesterettsadvokat 1978
1980 Dagpengeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Høyesterettsadvokat 1978
1980 Utvalg til revisjon av ferieloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Høyesterettsadvokat
1980 Tjenesteboligutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Høyesterettsadvokat 1975
1980 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Høyesterettsadvokat 1977
1980 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Høyesterettsadvokat 1975
1981 Arbeidsdirektoratets styreutvalg for trygdesaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Høyesterettsadvokat 1975
1981 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Høyesterettsadvokat 1978
1981 Dagpengeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Høyesterettsadvokat 1978
1981 Utvalg til revisjon av ferieloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Høyesterettsadvokat
1981 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Høyesterettsadvokat 1977
1981 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Høyesterettsadvokat 1975
1982 Styret for Feriefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 H.R.Adv. 1976 1982
1982 Dagpengeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 H.R.Adv. 1978
1983 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 H.R.Advokat 1980
1983 Arbeidsdirektoratets styreutvalg for trygdesaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 219 H.R.Advokat 1975 1983
1983 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 H.R.Advokat 1977
1983 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 H.R.Advokat 1975 1983
1984 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 H.R.Advokat 1980
1984 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 H.R.Advokat 1976 1984
1984 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av departement 219 H.R.Advokat 1984
1985 Styret for Feriefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 H.R.Advokat 1976 1985
1985 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av departement 219 H.R.Advokat 1984
1986 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av departement 219 H.R.Advokat 1984
1987 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 H.R.Advokat 1976 1987
1987 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 219 H.R.Advokat 1984 1987
1987 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 H.R.Advokat 1975 1987
1989 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 H.R.Advokat 1989
1990 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 H.R.Advokat 1989
1990 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 H.R.Advokat 1976 1990
1991 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 H.R.Advokat 1989
1991 Arbeidsdirektoratets styreutvalg for trygdesaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 H.R.Advokat 1975 1991
1991 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 219 H.R.Advokat 1984 1991
1992 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 H.R.Advokat 1989 1992
1993 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 H.R.Advokat 1976 1993
1995 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 219 H.R.Advokat 1984 1995
1996 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 H.R.Advokat 1976 1996