Asbjørn Langås

Denne siden viser opplysninger om Asbjørn Langås fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Asbjørn Langås
NSD id-nummer: 3131
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Underdirektør 1980 1980
1980 Det interdepartementale utvalg for funksjonshemmede Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1977
1980 Innstillingsutvalget for Sentralrådet for narkotika Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1978
1981 Det interdepartementale utvalg for funksjonshemmede Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1977
1981 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1978
1983 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Underdirektør 1980
1984 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Underdirektør 1980
1993 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Avdelingsdirekt 1993
1994 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Avdelingsdirekt 1993
1995 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Avdelingsdirekt 1993
1996 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Avdelingsdirekt 1993
1997 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Avdelingsdirekt 1993