Karin Stoltenberg

Denne siden viser opplysninger om Karin Stoltenberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karin Stoltenberg
NSD id-nummer: 3136
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør
1980 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1980 1980
1980 Sosiallovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1980 1980
1981 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør
1981 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1981 1981
1983 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1983
1983 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1980
1983 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1980
1983 Sosiallovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1980
1983 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1981
1984 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1983
1984 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1980
1984 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1980
1984 Sosiallovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1980
1984 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1981
1985 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1983 1985
1985 Samordningsutvalget for innvandringsspørsmål Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1979
1985 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1980 1985
1985 Sosiallovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1980
1986 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1986
1986 Samordningsutvalget for innvandringsspørsmål Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1979
1986 Sosiallovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1980
1987 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1986
1988 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Statssekretær 1986 1988
1996 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1996
1997 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1996