Finn Walle

Denne siden viser opplysninger om Finn Walle fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Finn Walle
NSD id-nummer: 3140
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 216 Ass. Arbeidsdirektør
1980 Innstillingsutvalget for Sentralrådet for narkotika Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Ass.Arbeidsdirektør 1978
1980 Aldersgrenserådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ass.Arbeidsdirektør 1969
1981 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 216 Ass. Arbeidsdirektør
1981 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Ass.Arbeidsdirektør 1978
1982 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Ass. Arbeidsdire 1978
1983 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 216 Ass. Arbeidsdirek 1980
1984 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 216 Ass. Arbeidsdirek 1980
1985 Utvalget som skal vurdere sjømannskontorenes framtid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Ass. Arbeidsdirek 1985
1986 Utvalget som skal vurdere sjømannskontorenes framtid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Ass. Arbeidsdirek 1985
1987 Utvalget som skal vurdere sjømannskontorenes framtid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Ass. Arbeidsdir 1985
1988 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Ass. Arbeidsdir 1986
1989 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Ass. Arbeidsdir 1986
1990 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Ass. Arbeidsdir 1986
1991 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Ass. Arbeidsdir 1986
1992 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Ass. Arbeidsdir 1986
1993 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Ass. Arbeidsdir 1986
1994 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 216 Ass Arbeidsdir 1986