Bjørn Kolby

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Kolby fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Kolby
NSD id-nummer: 3141
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat
1980 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1980
1980 Rådgivende nemnd etter håndverksloven Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat
1980 Behandlingen av forbrukerklager på varer Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1980 1980
1981 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat
1981 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1980
1981 Rådgivende nemnd etter håndverksloven Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat
1983 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 H.R.Advokat 1980
1983 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 H.R.Advokat 1980
1983 Rådgivende nemnd etter håndverksloven Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 H.R.Advokat 1976
1983 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 H.R.Advokat 1979 1983
1984 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 H.R.Advokat 1980
1984 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 H.R.Advokat 1980
1984 Rådgivende nemnd etter håndverksloven Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 H.R.Advokat 1976
1985 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 H.R.Advokat 1980
1985 Rådgivende nemnd etter håndverksloven Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 H.R.Advokat 1976
1986 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 H.R.Advokat 1980
1986 Rådgivende nemnd etter håndverksloven Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 H.R.Advokat 1976
1987 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Advokat 1987
1987 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 H.R.Advokat 1980
1988 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Advokat 1987
1988 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 H.R.Advokat 1980
1989 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1987
1989 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1989
1989 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1980
1989 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1989
1990 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1987 1990
1990 Kommune- og fylkesinndelingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1989
1990 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1989
1990 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1980
1990 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1989
1991 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1980
1991 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1989 1991
1992 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1980
1993 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1987 1993
1993 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1980
1994 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1980
1995 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1980
1996 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1987 1996
1996 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1980