Anne Regine Ram Bjerke

Denne siden viser opplysninger om Anne Regine Ram Bjerke fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Regine Ram Bjerke
NSD id-nummer: 3144
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat
1980 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1980 1980
1981 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat
1983 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1980
1983 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1980
1984 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1980
1984 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1980
1985 Soneutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1984
1985 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1980
1986 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1980
1987 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1980
1988 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1980
1989 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1980
1990 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1980
1991 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1980
1992 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1980
1996 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1993