Ellen Holager Andenæs

Denne siden viser opplysninger om Ellen Holager Andenæs fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ellen Holager Andenæs
NSD id-nummer: 3145
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Politiadjutant
1981 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Politiadjutant
1983 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Politiadjutant 1980
1984 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Politiadjutant 1980
1987 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Politiinspektør 1986
1988 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Politiinspektør 1986
1990 To-instansutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Politiinspektør 1990
1991 To-instansutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Politiinspektør 1990
1992 To-instansutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Politiinspektør 1990
1997 Utvalget for å vurdere ulike spørsmål vedrørende Politiets overvåkingstjeneste Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1997